Galime pasiūlyti daugybę švyturėlių, įskaitant mirksinčius, pastovios būklės indikatorius ir besisukančius blokus. Jie gali būti naudojami įspėti apie galimą pavojų arba indikuoti statusą, dujų ir alyvos nutekėjimą, įspėjimus apie evakuaciją ir dar daugiau. Signalai gali veikti kaip atskiri elementai arba būti integruoti į sistemą, pavyzdžiui, priešgaisrinį skydelį. Yra daugybė išvesties verčių ir objektyvo spalvų.

Poreikiui esant, galime pasiūlyti švyturėlius.