GT3000 serijos toksinių dujų detektoriai nuolatos stebi atmosferoje esančią dujų koncentraciją, kad galėtų aptikti potencialiai pavojingus toksinių dujų nuotėkius ar deguonies išeikvojimą. Visas GT3000 detektorius susideda iš siųstuvo (GTX) ir jutiklio modulio (GTS). Siųstuvas sukuria 4-20 mA išėjimo signalą su HART komunikacija, kuris yra proporcingas matuojamų dujų koncentracijai ir tiesiogiai atitinka 0–100% skalės išėjimą. Naudojant jutiklius galima aptikti šias dujas:

  • Vandenilio sulfidas (H2S) - patvirtinta SIL 2;
  • Vandenilis (H2);
  • Deguonis (O2) - SIL 2 patvirtinta;
  • Anglies monoksidas (CO);
  • Azoto dioksidas (NO2);
  • Amoniakas (NH3);
  • Chloras (Cl2);
  • Sieros dioksidas (SO2).

Specifikacija, duomenų lapai

Įrangos brošiūra


Norint aptikti toksiškas dujas, reikia patvirtintos ir patikimos technologijos. „Det-Tronics“ siūlo toksiškų dujų aptikimo sprendimus, užtikrinančius klientų saugumą ir pasitenkinimą. Mūsų jutiklis, ekrano siųstuvai, dujų valdikliai, maitinimo šaltiniai ir dujų valdymo skydai užtikrins jūsų programos reikalaujamą našumą, kokybę ir patikimumą.