Absorbcinių šilumos siurblių panaudojimas

Absorbciniai šilumos siurbliai gali būti naudojami visuose komercinės ir pramoninės paskirties objektuose, kuriuose reikalingas terpės/patalpų aušinimas ar vėsinimas. Absorbciniai šilumos siurbliai gali būti panaudoti tokiose pramonės šakose kaip farmacija, aviacija, chemija, naftos perdirbimas, nafta ir dujos, energetika, puslaidininkių, automobilių ir padangų gamyba, jūrų, maisto pramonė ir kt.

Absorbcijos ciklas

Karšto vandens šildomą absorbcinį šilumos siurblį sudaro garintuvas, absorberis, kondensatorius, generatorius, tirpalo šilumokaitis, absorberio šilumokaitis, aušinimo skysčio/tirpalo siurbliai, prapūtimo siurblys ir valdymo įranga. Absorbcinis šilumos siurblys veikia pagal principą, kad esant vakuumui aušinimo skystis užverda žemoje temperatūroje. Tokiu būdu šilumos šaltinis (vanduo), kurį reikia aušinti cirkuliuoja garintuvo vamzdžių viduje. Aušinimo skystis paskirstymo vamzdeliais patenka ant garintuvo vamzdžių. Aušinimo skystis patekęs ant garintuvo vamzdžių išgaruoja žemoje temperatūroje. Aušinimo skysčio siurblys naudojamas aušinimo skysčiui cirkuliuoti per garintuvo kontūrą, siekiant pagerinti šilumos perdavimo procesą.

Norint, kad aušinimo procesas vyktų nepertraukiamai, susidarę garai garintuvo kontūre turi būti pašalinti. Šiems skysčio garams absorbuoti naudojamas ličio bromido tirpalas absorberio kontūre. Vykstant šiam procesui, ličio bromidas praskiedžiamas ir dėl to sumažėja jo absorbcijos pajėgumas. Tirpalo siurbliai perduoda šį tirpalą į generatorių, kurio vamzdžiais tekantis karštas vanduo šildo praskiestą ličio bromido tirpalą ir pasiekia virimo temperatūrą. Verdant aušinimo skysčiui, padidėja ličio bromido koncentracija. Aušinimo skysčio garai, išsiskyrę generatoriaus korpuso pusėje, patenka į kondensatorių, kuriame atvėsinami sugrįžta į skystą būseną. Aušinimo skystis grįžta į garintuvą ir pradeda naują ciklą.

Tipinė sistemos schema šilumos tinklų katilinėje

Žemiau paveikslėlyje pateikiama tipinė absorbcinio šilumos siurblio ir pagalbinių įrengimų schema šilumos tinklų katilinėje. Pateiktu pavyzdžiu siekiama ataušinti degimo produktus ir pašildyti grįžtantį termofikacinį vandenį.