Det-Tronics

Pramoninių priešgaisrinės apsaugos ir dujų nuotėkio sistemos. Gamina patikimas liepsnos ir dujų aptikimo bei pavojaus mažinimo sistemas procesams, kurie priskiriami aukštos rizikos grupei.